चर्चित गायिका इन्दिरा जोशी प्र,हरीको उ,च्च तहमा भ,र्ना भ,इन् …?

Video

चर्चित गायिका इन्दिरा जोशी प्रहरीको उच्च तहमा भर्ना भइन् …?

चर्चित गायिका इन्दिरा जोशी प्रहरीको उच्च तहमा भर्ना भइन्, प्रहरीको उ,च्च तहमा भर्ना भए पनि इन्दिराको काम भनेको गीत मात्रै गाउने, इन्दिराले खोलीन् भित्री रहस्य, हेर्नुहोस् भिडियो

भिडियो

भिडियो

भिडियो

Leave a Reply

Your email address will not be published.