मलाई भर्खरको भन्दा ४० काटेको युवा मन पर्छ कोहि हुनु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस ! मेरो नम्बर भित्र दिएको छु !

Video

मलाई भर्खरको भन्दा ४० काटेको युवा मन पर्छ कोहि हुनु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस ! मेरो नम्बर भित्र दिएको छु !

यौ’न स म्पर्क भने पुरुष र महिला दुबैमा चाहिने एक मनोरञ्जन हो । लगातार यौ’न स म्पर्क गरीरहँदा जब महि ना’वारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ ।”

लगातार स म्पर्क गर्दा ग र्भप तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुई कुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग र्भ अवस्थामा सम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।”

ग र्भा वस्थामा सम्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आ सनमा स’म्प र्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आ’सनमा सम्प र्क गर्नुभयो भने महिला बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन ।”

ग’र्भा वस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ । ब्लि डिङ हुने कारण भनेको ग र्भरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.