अ’गाडीबाट मलाई म:ज्जा आ:उँदैन ! यसैमा पछाडी बाट म’जा दि’ने कोही हुनुहुन्छ,,फोटो छोएर म्यासेज गर्नुहोला म रिप्लाई गर्छु

Video

अ’गाडीबाट मलाई म:ज्जा आ:उँदैन ! यसैमा पछाडी बाट म’जा दि’ने कोही हुनुहुन्छ,,फोटो छोएर म्यासेज गर्नुहोला म रिप्लाई गर्छु

के भनिन्छ भने, अक्सर दम्पतीको खटपट ओ छ्यानबाट सुरु हुन्छ । फिका यौ, न-जी वनले दम्पतीको स म्ब न्ध सुमधुर रहँदैन । त्यसैले दाम्पत्य सम्बन्धमा यौ न को महत्वपूर्ण भू मि का रहन्छ ।

त्यसो त यौ न जी वन रो माञ्च क बनाउनका लागि श्रीमान र श्रीमती दुबैको समान सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ । यसमा एक जनाको मात्र इच्छा पनि लाद्नु हुँदैन । दुबै मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार भएपछि ग-रि-ने यौ न क्रि या स ही हो ।

जकी आफ्नो महिला पा-र्ट-न-र-ला-ई कसरी यौ न का ला गि त-यार गर्ने भन्ने प्रायः पुरुषहरुको स म स्या हुन्छ । यौ न स म्ब न्धको क्रममा कस्ता क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो पा-र्ट-न-रले उ त्तेज ना म-ह-सु-स गर्छ भन्ने कुरामा पुरुषहरु त्यती चासो राख्दैनन् ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, केवल राम्रो चु-म्ब न का लागि मात्र होइन राम्रो फो-र-प्ले-का लागि पनि तपाईंंले आफ्नो स्वासलाई लयबद्ध बनाउन जान्नुपर्छ । तपाईंंले जब आफ्नो पा-र्ट-न-रलाई चु-म्ब-न ग-र्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.