पल शाह का*ण्डमा जे*ल परेकी सर्मिला वाईबा एकाएक मिडियामा रेखा थापाले हालेको मुद्दा के भयो ? आक्रोश

Video

Video

Video

Video

Video

पल शाह का*ण्डमा जे*ल परेकी सर्मिला वाईबा एकाएक मिडियामा रेखा थापाले हालेको मुद्दा के भयो ? आक्रोश

Leave a Reply

Your email address will not be published.