132 जना यात्रु बोकेको विमान दु,र्घटना जहाज टुक्रा टुक्रा भयो हेर्नुहोस

Video

भिडियो

भिडियो

भिडियो

भिडियो

132 जना यात्रु बोकेको विमान दु,र्घटना जहाज टुक्रा टुक्रा भयो हेर्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published.