भर्खरै घट्याे दु:खत घ’टना,अन्धधुन्ध गोलि हानेर १६ जनाको ह’त्या,भयो भागाभाग हेर्नुहोस

Video

Video

Videos

Video

Video

भर्खरै घट्याे दु:खत घ’टना,अन्धधुन्ध गोलि हानेर १६ जनाको ह’त्या,भयो भागाभाग हेर्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published.