अ’बेर रातीसम्म नि’न्द्रा नपरे आजै अ’पनाउनुहोस् यी १० उ’पाय

जीबन शैली

अहिले यु’वापुस्तामा अबेर रातसम्म नि’न्द्रा नपर्ने समस्या छ । ओ’छ्यानमा प’ल्टिएर मोवाइ चलाउने बानीका का’रण मानिसको नि’न्द्रा नपुग्ने स’मस्या देखिएको हो ।

तर यसरी नि’न्द्रा नपर्ने का’रणले मानिसमा कु’ण्ठा पैदा हुने र श’रीरमा नका’रात्मक असर देखा पर्दछ । त’सर्थ मानिसले दैनिक औ’सत ७ देखि ८ घण्टासम्म सु’त्नुपर्दछ । आज हामी नि’न्द्रा नपर्ने स’मस्याका केहि स’माधानबारे च’र्चा गर्नेछौ ।

बेलुका ओ’छ्यानमा जानु १ घण्टाअघि अ’निवार्य रुपमा मो’वाइल, ल्या’पटप, क’म्प्युटर एवम् टेलिभजन बन्द गर्नुहोस् । ओ’च्छ्यानमा सु’त्न त्यसबेला मात्र जानुहोस्, जब तपाईंलाई म’ज्जाले नि’न्द्राले च्या’प्छ । ओछ्यानमा प’ल्टिसकेपछि आखाँ बन्द गरेर सु’त्ने प्र’याश गर्नुहोस्, जागै नबस्नुहोस् ।

यदि ओ’छ्यानमा प’ल्टिएको २५ मिनेटसम्म पनि नि’न्द्रा नलागेमा उठेर आफूलाई अ’ल्छी लाग्ने काम गर्न थाल्नुहोस् । राती नि’न्द्रा नपर्ने स’मस्या भएकाहरुले भुलेर पनि दिउँसो सुत्ने बानी बसाल्नु हुदैँन । आफूले सु’त्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित एकै समयको पार्नुहोस् ।
ओ’छ्यानमा जानुअघि ६ घण्टा पहिलेदेखि कफी, मदिरा र निकोटिनको प्र’योग नगर्नुहोस् ।

रातको खाना खाइसकेपछि सा’धारण काममा व्य’स्त हुनुहोस् । भोको पेट वा धेरै खाएमा पनि राम्रो नि’न्द्रा पर्दैन त्यसैले ठि’क्क मा’त्र खानुहोस् ।सु’तेको समयमा फोनमा कुराकानी गर्ने बानी त्या’ग्नुहोस् ।

अहिले यु’वापुस्तामा अबेर रातसम्म नि’न्द्रा नपर्ने स’मस्या छ । ओ’छ्यानमा प’ल्टिएर मो’वाइ चलाउने बानीका का’रण मानिसको निन्द्रा’ नपुग्ने स’मस्या देखिएको हो ।

तर यसरी नि’न्द्रा नपर्ने का’रणले मानिसमा कुण्ठा पैदा हुने र शरीरमा न’कारात्मक असर देखा पर्दछ । तसर्थ मानिसले दै’निक औसत ७ देखि ८ घण्टासम्म सु’त्नुपर्दछ । आज हामी निन्द्रा नपर्ने स’मस्याका केहि स’माधानबारे चर्चा गर्नेछौ ।

बेलुका ओछ्यानमा जानु १ घण्टाअघि अ’निवार्य रुपमा मो’वाइल, ल्या’पटप, क’म्प्युटर एवम् टेलिभजन बन्द गर्नुहोस् । ओ’च्छ्यानमा सुत्न त्यसबेला मा’त्र जानुहोस्, जब तपाईंलाई म’ज्जाले नि’न्द्राले च्या’प्छ । ओ’छ्यानमा प’ल्टिसकेपछि आ’खाँ बन्द गरेर सुत्ने’ प्र’याश गर्नुहोस्, जागै नबस्नुहोस् ।

यदि ओ’छ्यानमा प’ल्टिएको २५ मिनेटसम्म पनि नि’न्द्रा नलागेमा उठेर आफूलाई अ’ल्छी लाग्ने काम गर्न थाल्नुहोस् । राती नि’न्द्रा नपर्ने समस्या भएकाहरुले भुलेर पनि दिउँसो सुत्ने बानी बसाल्नु हुदैँन । आफूले सु’त्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित एकै समयको पार्नुहोस् ।
ओ’छ्यानमा जानुअघि ६ घण्टा पहिलेदेखि कफी, मदिरा र निकोटिनको प्रयोग नगर्नुहोस् ।

रातको खाना खाइसकेपछि सा’धारण काममा व्य’स्त हुनुहोस् । भोको पेट वा धेरै खाएमा पनि राम्रो निन्द्रा पर्दैन त्यसैले ठि’क्क मा’त्र खानुहोस् ।सुतेको समयमा फोनमा कुराकानी गर्ने बानी त्याग्नुहोस् ।एजेन्सी

Leave a Reply

Your email address will not be published.