के ‘लिं’गको आकारले महिलाको ‘याै’न स’न्तुष्टिमा फरक पार्छ ?

जीबन शैली

मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौ७ न स’न्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौ७ न स’ न्तुष्टि पाउने नाममा लिं७ गको आ’ कार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यौ७ न स्वा’ स्थ्यसम्बन्धी

विज्ञा’पनको आधारमा लिं७ गको आ’कार बढाउन औष’ धि समेत प्रयोग गर्छन्।यौ७ नविद् रुसेल आइसम्यान्सले १८ देखि २५ वर्षका महिलाहरूमा लिं७ गको लम्बाइ र चौडाइले यौ७ न स’ न्तुष्टिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेको थियो।

उनीहरूले यौ७ ’न आन’ न्दमा लिं७ गको आ७ कारले कुनै प्रभाव नपार्ने बताएका थिए।लिं७ ग जत्रो भए पनि यो७ नी को क्लिटोरिसमा घर्षण हुँदा महिलाले यौ७ न आन’ न्द पाउँछन्। अझ अश्व७ लिल फिल्ममा जस्तै पुरुषको लिं७ ग मो’ टो र ला’ मो हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाउँछन् उनीहरू।

Leave a Reply

Your email address will not be published.