वर्ष मा आउने श्री’मा*न लाइ कुरेर के ज’वा’नी खे’र फाल्नु,,कोहि छ प्या’स मे’टाउने

जीबन शैली

राजविराज नगरपालिका १ कि ३९ ‘व’र्षीया’ पानोदेवी खंग नाम प’रिव’र्तनको वै’देशिक रोजगारका लागि श्री’मान’ वि’देशिएको नौ वर्ष भयो। श्री’मान’ वि’देश गएपछि सासुससुरा र दुई छोरा र तीन छोरीसहित

आठ जनाको जिम्मे’वारी काँ’ध’मा बोकेकी पानोदेवीलाई हरेक स’म’स्यामा श्री’मा’नका मितले सहयोग गर्न थाले। उनलाई आफ्ना सा’सुस’सुराले पनि सहयोग नगर्ने भने होइन।

सँगै श्री’मान’का मितले पनि केही स’म’स्या पर्दा पानोदेवी लाई सहयोग गर्दै आए।सहयोग गर्ने क्रममा पानो र श्री’मानका मि’त नजि’किँदै जाँदा एकअर्का’लाई प्रे’म गर्न थाले।

उनीहरूको अस्वा’भाविक’ हिम’चिमला’ई सासु’स’सुराले मन पराउन छाडे। तर पनि उनीहरूले दू’री कायम गर्न सकेनन्। जस कारण श्री’मान वि’देश र’हँ’दा भएको यौ’’न चा’ह’ना’लाई पा’नोले श्रीमा”नका मितबाट पूरा गर्न था’लिन्।

श्री’मा’न’ विदेश गएको तेस्रो महिनाबाटै पानोदेवी र उनका श्री’मा’नका मितबीच स’म्ब’न्ध’ सुरु हुन थालेको र अहिले पनि नि’रन्त’र सम्ब’न्ध रहने गरेको छ। चा’हना सबैमा हुन्छ नौ वर्ष भ’यो श्री’मा’न नआएको

उसले श्री’मा’नका मि’त मलाई श्री’मा’नले भन्दा बढी मा’या गर्छ। हामी न’जिक हुँ’दा जाँ’दा स’म्बन्ध पनि हुन थाल्यो। र अहिले पनि हामीबीच हु’ने ग’रेको छ पानोदेवी सुनाउँछिन्।

उनीहरूबीचको स’म्ब’न्धको आशं’का पानोदेवीका सासुससुरालाई पनि रहेको बता’उँछिन्। सासुससुरालाई छोराको मित आफ्नो घर आएर बुहारीको को’ठामा घ’ण्टौँस’म्म ब’स्न’ थालेपछि बु’हारी र सा’सुससुराबीच’ झग’डा पनि हुने गरेको छ।

उनीह’रूबीच’को स’म्बन्ध’लाई लिएर घरमा मात्र होइन स’माज’मा पनि कुरा ‘का’ट्न’ थाले’को पानोदेवी बताउँछिन् ।तर इ’च्छा मा’र्न न’सक्दा घर र समाजको प्र’ति’क्रि’या’लाई बे’वा’स्ता गरेर मि’तसँग यौ’न स’म्ब’न्ध राख्दै आएको पानोदेवी सुनाउँछिन् ।

‘पनि प’रस्त्री’सँग’ राख्ने’ गरेको केही घ’टना’ देखिन्छ । ‘पुरु’ष वा म’हिला’ले अवै’ध सम्ब’न्ध रा’ख्दा’ प’रिवारमा वि’चल’न आउने गरेको छ । सां’के’तिक’ तस्वीर न्युज कारखानाबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published.